آمپلی فایر_ام تی ایکس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2275
  ۴۷۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2275

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا 

  آمپلی فایر ۲ کانال کلاس AB

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  مشخصات آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2275:

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۱۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۲۰*۱ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۷۵*۲ وات

  واکنش فرکانس: ۵۰Hz تا ۱۲۰Hz

  حساسیت:۷۴ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۸۰x135x52mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2450
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2450

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا 

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس AB

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  مشخصات آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2450:

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۷۵*۴ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۵۰*۴ وات

  واکنش فرکانس: ۵۰Hz تا ۱۲۰Hz

  حساسیت:۷۳ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۲۰x135x52mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO WET75.4
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  WET75.4

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس AB

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۰۰*۴ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۷۵*۴ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz تا ۲۰۰Hz

  حساسیت:۷۸ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۶۰x310x57mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TX480D
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TX480D

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۲۰*۴ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۴۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۸۰*۴ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

  حساسیت:۸۰ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۲۵mm x 215mm x 50mmm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TX6500D
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  حرفه ای و قدرتمند مونو کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TX6500D

  آمپلی فایر مونو کانال کلاس D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی: ۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz تا ۱۵۰Hz

  حساسیت:۸۰ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۲۵mm x 265mm x 50mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL4001D
  ۵,۲۴۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مشهور و قدرتمند مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  RFL4001D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس D (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۱ اهم: ۴۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱۵۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۱۵۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL4120
  ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  RFL4120

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس AB (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۴* ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۱۲۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۴۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۵۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL5300
  ۳,۴۲۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۵ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  RFL5300

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس AB (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۴* ۱۲۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۸۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۲۴۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۵۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT1000.1D
  ۱,۲۴۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT1000.1D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس D (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۶۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۱۸۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT250.1
  ۵۹۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT250.1

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر مونو (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱۵۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT50.4M
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر سایز کوچک ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT50.4M

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۴ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۴۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۳۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT500.1D
  ۹۱۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT500.1D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس D (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۱۸۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT60.2
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT60.2

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۲ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۲*۹۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱*۱۸۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT60.4
  ۵۵۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT60.4

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۲ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۴*۹۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۱۸۰ وات

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz تا ۳۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TA5302
  ۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TA5302

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس AB (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۲*۱۵۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۷۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱*۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR100.2
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TR100.2

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۲ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲*۷۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۴۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱*۱۵۰ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz تا ۵۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR100.4
  ۴۶۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TR100.4

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۴ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۴*۷۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۴۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۱۴۰ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz تا ۵۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX81000D
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  حرفه ای و قدرتمند مونو کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TX81000D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی: ۲۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۶۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz تا ۱۵۰Hz

  حساسیت:۸۰ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر:۱۲۵mm x 365mm x 50mm