آمپلی فایر

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_آلپاین Alpine MRV-T420
  ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_آلپاین Alpine MRV-T420

  آمپلی فایر حرفه ای و قدرتمند ۲ کانال شرکت آلپاین امریکا 

  مشخصات آمپلی فایر_آلپاین Alpine MRV-T420:

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۱۷۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱۱۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۴۰*۱ وات

  واکنش فرکانس: ۳۰Hz تا ۴۰۰Hz

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۴۸x63x314mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2275
  ۴۷۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2275

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا 

  آمپلی فایر ۲ کانال کلاس AB

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  مشخصات آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2275:

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۱۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۲۰*۱ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۷۵*۲ وات

  واکنش فرکانس: ۵۰Hz تا ۱۲۰Hz

  حساسیت:۷۴ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۸۰x135x52mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2450
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2450

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا 

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس AB

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  مشخصات آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO TX2450:

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۷۵*۴ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۵۰*۴ وات

  واکنش فرکانس: ۵۰Hz تا ۱۲۰Hz

  حساسیت:۷۳ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۲۰x135x52mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX AUDIO WET75.4
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  WET75.4

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس AB

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۰۰*۴ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۷۵*۴ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz تا ۲۰۰Hz

  حساسیت:۷۸ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۶۰x310x57mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TX480D
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TX480D

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۲۰*۴ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۴۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۸۰*۴ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

  حساسیت:۸۰ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۲۵mm x 215mm x 50mmm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TX6500D
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  حرفه ای و قدرتمند مونو کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TX6500D

  آمپلی فایر مونو کانال کلاس D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی: ۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz تا ۱۵۰Hz

  حساسیت:۸۰ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۲۵mm x 265mm x 50mm

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL4001D
  ۵,۲۴۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مشهور و قدرتمند مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  RFL4001D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس D (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۱ اهم: ۴۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱۵۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۱۵۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL4120
  ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  RFL4120

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس AB (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۴* ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۱۲۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۴۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۵۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL5300
  ۳,۴۲۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۵ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل  RFL5300

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس AB (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۴* ۱۲۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۸۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۲۴۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۵۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT1000.1D
  ۱,۲۴۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT1000.1D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس D (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۶۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۱۸۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT250.1
  ۵۹۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT250.1

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر مونو (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱۵۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT50.4M
  ۷۱۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر سایز کوچک ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT50.4M

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۴ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۴۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۳۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT500.1D
  ۹۱۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر مونو شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT500.1D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس D (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۱۸۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT60.2
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT60.2

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۲ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۲*۹۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱*۱۸۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT60.4
  ۵۵۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل RT60.4

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۲ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۴*۹۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۱۸۰ وات

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz تا ۳۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TA5302
  ۱,۱۹۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TA5302

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر کلاس AB (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۲*۱۵۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۷۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱*۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz تا ۴۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR100.2
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  ۲ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TR100.2

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۲ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲*۷۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۴۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱*۱۵۰ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz تا ۵۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR100.4
  ۴۶۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  ۴ کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TR100.4

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  آمپلی فایر ۴ کانال (آمپلی فایر دیجیتال ام تی ایکس)

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۴*۷۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۴۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۱۴۰ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz تا ۵۰۰۰۰Hz

 • آمپلی فایر_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX81000D
  ۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر  حرفه ای و قدرتمند مونو کانال شرکت ام تی ایکس امریکا مدل TX81000D

  گارانتی یکساله شرکت ام تی ایکس

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی: ۲۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۶۰۰ وات

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz تا ۱۵۰Hz

  حساسیت:۸۰ دسیبل

  ابعاد آمپلی فایر:۱۲۵mm x 365mm x 50mm

 • آمپلی فایر_ایمیج داینامیکس Image Dynamics MQ150.2
  ۷۵۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_ایمیج داینامیکس Image Dynamics MQ150.2 

  آمپلی فایر دو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت ایمیج داینامیکس

  گارانتی یکساله شرکتی

  MADE IN USA

  مشخصات آمپلی فایر_ایمیج داینامیکس Image Dynamics MQ150.2 :

  آمپلی فایر سری MQ مونو کلاسD

  RMS توان اسمی در مقاومت ۱ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲۵۰*۲ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz_42KHz

  حساسیت: ۸۵dB

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۰۴*۱۸۳*۳۶ میلیمتر

 • آمپلی فایر_ایمیج داینامیکس Image Dynamics SQ600.1D
  ۹۹۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_ایمیج داینامیکس Image Dynamics SQ600.1D

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت ایمیج داینامیکس

  گارانتی یکساله شرکتی

  MADE IN USA

  مشخصات  آمپلی فایر_ایمیج داینامیکس Image Dynamics SQ600.1D:

  آمپلی فایر سری SQ مونو کلاسD

  RMS توان اسمی در مقاومت ۱ اهم: ۶۰۰*۱ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۴۰۰*۱ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲۵۰*۱ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz_20KHz

  حساسیت: ۹۸dB

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۱۶*۴۵۰*۵۷ میلیمتر

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-A3702
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  گارانتی: ۱ ساله شرکت پایونیران

  آمپلی فایر ۲ کانال مدل ۲۰۱۷ شرکت پایونیر (مدل GM-A3702)

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:  ۲ عدد ۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:  ۲ عدد ۹۵ وات

  RMS توان اسمی در قاومت ۴ اهم (پل زنی) : ۱ عدد ۱۹۰ وات

  حساسیت: ۹۵ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz – 70000Hz

   

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-A4704
  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  گارانتی: ۱ ساله شرکت پایونیران

  آمپلی فایر ۲ کانال مدل ۲۰۱۷ شرکت پایونیر (مدل GM-A3702)

  مشخصات:

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت پایونیر مدل ۴۷۰۴ با قابلیت پل زنی

  گارانتی ۱ ساله پایونیران

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۵۲۰ وات

  حداکثر قدرت خروجی: ۸* ۸۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۴ * ۴۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:    ۴ *  ۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم (پل زنی):    ۱ *  ۱۲۰ وات

  حساسیت : ۹۴ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz – 70KHz

   

   

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:  ۲ عدد ۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:  ۲ عدد ۹۵ وات

  RMS توان اسمی در قاومت ۴ اهم (پل زنی) : ۱ عدد ۱۹۰ وات

  حساسیت: ۹۵ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz – 70000Hz

   

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-A5702
  ۳۷۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال فوق العاده قدرتمند شرکت پایونیر مدل ۲۰۱۷ (مدل GM-A5702)

  گارانتی: ۱ ساله شرکت پایونیران

  مشخصات:

  حداکثر قدرت : ۱۰۰۰ وات

  تعداد کانالها : ۱  –   ۲

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۳۰۰ وات ۲ عدد

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۲ اهم): ۵۰۰ وات ۲ عدد

  حداکثر پل نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۹۰۰ وات ۱ عدد

  RMS مقدار نیرو بر حسب وات ( ۴ اهم) = ۱۵۰ وات ۲ عدد

  RMS مقدار نیرو بر حسب وات ( ۲ اهم) = ۲۴۰ وات ۲ عدد

  RMS حداکثر پل نیرو بر حسب وات ( ۴ اهم) = ۴۸۰ وات ۱ عدد

  واکنش فرکانس: ۱۰ هرتز تا ۷۰۰۰۰ هرتز    ( ۱۰Hz – 70000Hz )

  اغتشاش هارمونیک کل ( ۱ کیلوهرتز، ۴ اهم):    <0.05%

  نسبت سیگنال به پارازیت:  >96 دسیبل

  ابعاد:  ۳۵۶ میلیمتر * ۶۰ میلیمتر * ۲۱۵ میلیمتر

  این آمپلی فایر بیشتر برای راه اندازی ساب ووفر بکار می رود البته می توان از آن برای  راه اندازی کامل باند ۶۹۷۵V2 پایونیر، HCX690 هرتز، ۷۱۰۰ کنوود ، ۶۹۳۰L سونی و QB69 وایب استفاده نمود.

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-A6704
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت پایونیر مدل ۶۷۰۴ با قابلیت پل زنی

  گارانتی ۱ ساله پایونیران

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۰۰۰ وات

  حداکثر قدرت خروجی: ۲* ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۴ * ۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:    ۴ *  ۹۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۲ *  ۱۹۰ وات

   

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D8601
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  گارانتی : ۱ ساله پایونیران (گارانتی اصلی)

  تعداد کانالها : مونو

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۶۰۰ وات ۱ عدد

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۲ اهم): ۱۰۰۰ وات ۱ عدد

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۱ اهم): ۱۶۰۰ وات ۱ عدد

  حداکثر پل نیرو بر حسب وات (۴ اهم): –

   

   

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D8604
  ۵۹۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت پایونیر برای راه اندازی یک ساب و یک جفت باند

  گارانتی : ۱ ساله پایونیران (گارانتی اصلی)

   

  تعداد کانالها : ۱  –   ۲

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۲۰۰ وات ۴ عدد

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۲ اهم): ۳۰۰ وات ۴ عدد

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۱ اهم): ۲۵۰ وات ۴ عدد

  حداکثر پل نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۶۰۰ وات ۲ عدد

   

   

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D9601
  ۸۱۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D9601

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت پایونیر 

  گارانتی یک ساله شرکت پایونیر

  مشخصات آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D9601:

  Peak حداکثر توان (۴ اهم): ۱۰۰۰ وات

  Peak حداکثر توان (۲ اهم): ۱۶۰۰ وات

  Peak حداکثر توان (۱ اهم): ۲۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی ( ۴ اهم) : ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی ( ۲ اهم) : ۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی ( ۱ اهم) : ۱۲۰۰ وات

  حداکثر مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۱۰Hz – 240Hz

  حساسیت: ۱۰۰dB

  ابعاد: ۳۱۵ * ۶۰ * ۲۰۰ میلیمتر

  آمپلی فایر مونو (دیجیتال) شرکت پایونیر با قابلیت راه اندازی ۲ عدد ساب

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D9604
  ۷۷۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر قدرتمند ۴ کانال شرکت پایونیر

  گارانتی : ۱ ساله پایونیران (گارانتی اصلی)

  تعداد کانالها : ۱  –   ۲

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۲۶۰ وات ۴ عدد

  حداکثر نیرو بر حسب وات (۲ اهم): ۴۰۰ وات ۴ عدد

  حداکثر پل نیرو بر حسب وات (۴ اهم): ۸۰۰ وات ۲ عدد

   

   

 • آمپلی فایر_پایونیرPioneer GM-D9605
  ۹۷۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۵ کانال شرکت پایونیر  مدل ۹۶۰۵

  گارانتی: ۱۲ ماهه شرکت پایونیران

   

  مشخصات:

  حداکثر توان: ۲۰۰۰ وات

  نسبت سیگنال به نویز: ۰.۰۵%

  RMS در مقاومت ۴ اهم: ۴ عدد ۷۵ وات   +  ۱ عدد ۳۵۰ وات

  RMS در مقاومت ۲ اهم: ۴ عدد ۱۰۰ وات   +  ۱ عدد ۶۰۰ وات

  RMS در مقاومت ۴ اهم در حالت پل زنی : ۲ عدد ۲۰۰ وات + ۱ عدد ۳۵۰ وات

  حداکثر قدرت در مقاومت ۴ اهم: ۴ عدد ۱۵۰ وات   +  ۱ عدد ۷۰۰ وات

  حداکثر قدرت در مقاومت ۲ اهم: ۴ عدد ۲۰۰ وات   +  ۱ عدد ۱۲۰۰ وات

  حداکثر قدرت در مقاومت ۴ اهم در حالت پل زنی : ۲ عدد ۴۰۰ وات + ۱ عدد ۷۰۰ وات

  قابلیت استفاده بصورت ۵ / ۴ / ۳ کانال

  کم فیلتر عبور: ۴۰-۵۰۰ هرتز (-۲۴ دسی بل / مهر)

  فیلتر بالا گذر: ۴۰-۵۰۰ هرتز (-۱۲ دسی بل / مهر)

  حجم (میلی متر): (W) 324 X (H) 55 X (D) 187

  وزن: ۲،۸۰۰g

   

 • آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX-202
  ۲۰۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت جی وی سی مدل KS-AX-202 کلاس AB

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۲ * ۴۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:    ۲ *  ۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۱۲۰ وات

  واکنش فرکانسی: ۲۰Hz – 20khz

  ابعاد محصول:۱۸۷*۴۹.۵*۱۸۵ میلیمتر

  وزن پکیج کامل محصول: ۱.۲kg

 • آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX204
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت جی وی سی مدل KS-AX204 کلاس AB

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۴۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۴*۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۱۲۰ وات

  واکنش فرکانسی: ۵Hz – 50khz

  ابعاد محصول: ۱۸۵*۴۹.۵*۳۰۰ میلیمتر

  وزن پکیج کامل محصول: ۱.۹kg

 • آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX3001D
  ۴۵۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر حرفه ای مونو  کانال شرکت جی وی سی مدل JVC-KS-AX3001D

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۴۰۰ وات

 • آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX3002
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX3002

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت جی وی سی کلاس AB

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX3002:

  حداکثر قدرت: ۳۷۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲ * ۶۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲ *  ۹۰ وات

  RMS توان اسمی در حالت پل زنی مقاومت ۴ اهم: ۱۳۰ وات

  حساسیت: ۷۶dB

  واکنش فرکانسی: ۵Hz -50KHz

  ابعاد محصول: ۵۰ * ۱۹۶* ۲۱۲ میلیمتر

  وزن پکیج کامل محصول: ۱.۹۴kg

 • آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX3004
  ۳۲۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت جی وی سی مدل JVC-KS-AX3004

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۶۸۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۴*۶۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۴*۸۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم: ۲*۱۲۰ وات

  واکنش فرکانسی: ۵Hz – 50khz

  ابعاد محصول: ۲۱۲*۳۳۳*۵۰ میلیمتر

  وزن پکیج کامل محصول: ۳.۳۷ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_جی وی سیJVC-KS-AX3202
  ۲۲۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت جی وی سی مدل KS-AX-3202 کلاس AB

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۲ * ۶۵ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۲ اهم:    ۲ *  ۹۰ وات

  RMS توان اسمی در مقاومت ۴ اهم:    ۱۸۰ وات

  واکنش فرکانسی: ۵Hz – 50khz

  ابعاد محصول: ۲۰۷ * ۵۳.۵* ۱۸۵ میلیمتر

  وزن پکیج کامل محصول: ۱.۴۸kg