بلندگو بیضی ماشین_جی وی سی

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR6930
  ۱۷۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR6930

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-V6938

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR6930:

  ابعاد: ۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع نصب: ۷۹ میلیمتر

  حداکثر توان: ۵۰۰ وات

  توان اسمی: ۷۰ وات

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۵۸Hz – 21000Hz

  وزن محصول: ۱.۰۷ کیلوگرم

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR6940
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-DR6940

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۷۹ میلیمتر

  حداکثر توان: ۵۵۰ وات

  توان اسمی: ۹۰ وات

  حساسیت : ۸۶ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۵۶Hz – 21000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR6950
  ۲۲۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-DR6950

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۷۹ میلیمتر

  حداکثر توان: ۸۰۰ وات

  توان اسمی: ۱۰۰ وات

  حساسیت : ۸۶ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۵۷Hz – 21000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX6948
  ۲۰۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-HX6948

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۸۱ میلیمتر

  حداکثر توان: ۴۹۰ وات

  توان اسمی: ۸۰ وات

  حساسیت : ۸۷ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۲۵Hz – 30000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX6949
  ۲۰۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-HX6949

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۸۱ میلیمتر

  حداکثر توان: ۶۰۰ وات

  توان اسمی: ۸۰ وات

  حساسیت : ۸۷ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۲۵Hz – 25000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX6958
  ۲۱۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-HX6958

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۸۰.۵ میلیمتر

  حداکثر توان: ۵۱۰ وات

  توان اسمی: ۸۰ وات

  حساسیت : ۸۷ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۲۵Hz – 30000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX6959
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-HX6959

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۸۱ میلیمتر

  حداکثر توان: ۶۵۰ وات

  توان اسمی: ۸۰ وات

  حساسیت : ۸۹ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۲۵Hz – 30000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX7158
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۱۰*۷ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-HX7158

  مشخصات:

  ابعاد: ۲۵*۱۸ سانتیمتر

  ارتفاع: ۸۵ میلیمتر

  حداکثر توان: ۶۰۰ وات

  توان اسمی: ۱۰۰ وات

  حساسیت : ۸۷ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۲۵Hz – 30000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-J6930
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-J6930

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۷۶ میلیمتر

  حداکثر توان: ۴۰۰ وات

  توان اسمی: ۴۵ وات

  حساسیت : ۹۲ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۳۰Hz – 22000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-V6938
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-V6938

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۷۸.۵ میلیمتر

  حداکثر توان: ۴۰۰ وات

  توان اسمی: ۶۰ وات

  حساسیت : ۸۹ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۳۱Hz – 24000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-V6948
  ۱۶۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-V6948

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۷۸.۵ میلیمتر

  حداکثر توان: ۴۰۰ وات

  توان اسمی: ۶۰ وات

  حساسیت : ۸۹ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۳۳Hz – 25000Hz

 • بلندگو بیضی ماشین_جی وی سیJVC-CS-ZX6940
  ۲۵۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی ۹*۶ اینچ شرکت جی وی سی مدل CS-ZX6940

  مشخصات:

  ابعاد:۲۳*۱۵ سانتیمتر

  ارتفاع: ۸۰.۵ میلیمتر

  حداکثر توان: ۵۵۰ وات

  توان اسمی: ۸۰ وات

  حساسیت : ۹۱ دسیبل

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس: ۳۵Hz – 25000Hz