بلندگو گرد ماشین

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TR654
  ۱۲۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد مدل TR654 شرکت ام تی ایکس  امریکا(NEW)

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاع نصب:۶۱mm

  حداکثر قدرت : ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۵۰Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۱.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TX240C
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد مدل TX240C شرکت ام تی ایکس  امریکا(NEW)

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ نصب:۴۳.۶mm

  حداکثر قدرت : ۱۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۶۵Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۰.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO- TX250C
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد مدل TX250C شرکت ام تی ایکس  امریکا(NEW)

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ نصب:۴۹mm

  حداکثر قدرت : ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۶۰Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۱.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTC40
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل RTC40 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۳mm

  حداکثر قدرت : ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۶۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۹۰.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTC50
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل RTC65 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاغ:۶۱mm

  حداکثر قدرت : ۲۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۸Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۹۲.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTC65
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل RTC65 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاغ:۶۱mm

  حداکثر قدرت : ۲۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۸Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۹۲.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-T6C402
  ۱۹۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل T6C402 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد:۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۵mm

  حداکثر قدرت : ۱۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۶۳Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۹۰.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-T6C502
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل T6C502 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد:۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۵۱mm

  حداکثر قدرت : ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۸Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۹۱.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-T6C653
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل T6C653 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد:۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاغ:۵۹mm

  حداکثر قدرت : ۲۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۸Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۹۲ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR404
  ۹۱,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل TR404 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد:۱۰cm

  حداکثر قدرت : ۱۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۶۵Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۸۹.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR504
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل TR504 شرکت ام تی ایکس  امریکا

  مشخصات:

  ابعاد:۱۳cm

  حداکثر قدرت : ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۶۸۰Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۰.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX265C
  ۱۵۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد مدل TX265C شرکت ام تی ایکس  امریکا(NEW)

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاغ:۶۲.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۸Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۲.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم