بلندگو گرد ماشین_جی وی سی

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR1720
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-DR1720 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۷۵ اینچ (۱۷cm)

  ارتفاغ:۴۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۷۴Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR420
  ۹۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR420

  بلندگوی ۴ اینچی شرکت جی وی سی

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR420:

  ابعاد ووفر: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ابعاد توییتر: ۱ اینچ(۲.۵cm)

  عمق برش: ۴۵.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۱۱۴Hz – 23000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  وزن محصول: ۰.۴kg

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR520
  ۹۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR520

  بلندگوی ۵.۲۵ اینچی شرکت جی وی سی

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR520:

  ابعاد ووفر: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ابعاد توییتر: ۱ اینچ(۲.۵cm)

  عمق برش: ۴۴.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۸۵Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  وزن محصول: ۰.۵۱kg

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-DR620
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-DR620 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۴mm

  حداکثر قدرت : ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۸۵Hz – 23800Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX438
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-HX438 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۵mm

  حداکثر قدرت : ۱۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۵Hz – 24000Hz

  حساسیت: ۸۲.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX539
  ۱۲۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-HX539 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۴۴mm

  حداکثر قدرت : ۳۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۳۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۷ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX639
  ۱۳۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-HX639 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۵.۵mm

  حداکثر قدرت : ۳۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۳۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-HX649
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-HX649 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۵۷mm

  حداکثر قدرت : ۳۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۳۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-J410X
  ۷۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-J410X شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۳mm

  حداکثر قدرت : ۲۱۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۱ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۵Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-J420X
  ۹۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-J420X شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۳.۱mm

  حداکثر قدرت : ۲۱۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۱ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۵Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-J510X
  ۸۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-J510X شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۴۳.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۰Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-J520X
  ۹۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-J520X شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۴۳.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۰Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-J610X
  ۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-J610X شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۳mm

  حداکثر قدرت : ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۳۵Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۲ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-J620X
  ۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-J620X شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۳mm

  حداکثر قدرت : ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۳۵Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۲ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-V418
  ۷۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-V418 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۵mm

  حداکثر قدرت : ۱۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۷۰Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-V428
  ۹۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-V428 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاغ:۴۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۷۰Hz – 27000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-V518
  ۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  لندگوی مدل CS-V518 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۴۴mm

  حداکثر قدرت : ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵ وات

  واکنش فرکانس:  ۵۲Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-V528
  ۹۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-V528 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۴۴mm

  حداکثر قدرت : ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۷ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۹Hz – 27000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-V618
  ۷۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-V618 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۳.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۳۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۲Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-V628
  ۹۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-V628 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۳.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۵Hz – 26000Hz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-ZX530
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-ZX530 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۵.۲۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاغ:۴۴mm

  حداکثر قدرت : ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-ZX630
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-ZX630 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۴۵.۵mm

  حداکثر قدرت : ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_جی وی سیJVC-CS-ZX640
  ۱۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی مدل CS-ZX640 شرکت جی وی سی

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶cm)

  ارتفاغ:۵۷mm

  حداکثر قدرت : ۳۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس:  ۴۰Hz – 25000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم