ساب باکس_ساب ووفر ام تی ایکس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO- RTP8x2
  ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس مدل RTP8x2 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  ساب باکس کلاسD

  حداکثر قدرت: ۷۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۴۰ وات

  قطر ووفر:”۸*۲ (۲۰cm*2)

  ابعاد ساب باکس: ۳۳۳x580x313mm

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO- RTP8
  ۶۵۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس کوچک مدل RTP8 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  ساب باکس کلاسD

  حداکثر قدرت: ۳۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۲۰ وات

  قطر ووفر:”۸ (۲۰cm)

  ابعاد ساب باکس: ۳۳۳x308x313mm

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT10X3DS
  ۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس  حرفه ای و قدرتمند مدل RT10X3DS شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰۰ وات

  اندازه: ۸۹,۵×۳۱,0x33,5cm

  واکنش فرکانس: ۲۲Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۵ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ابعاد ووفر:۳*۱۰ اینچ(۳*۲۵cm)

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT12PT
  ۷۴۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس مدل RT12PT شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۴۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۵۰ وات

  اندازه: ۳۶,۵×۳۶,۵x55cm

  واکنش فرکانس: ۵۰Hz – 200Hz

  ابعاد ساب ووفر:۱۲ اینچ(۳۰cm)

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT12X2DV
  ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس  حرفه ای و قدرتمند مدل RT12X2DV شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  اندازه: ۴۰x89x43,5cm

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz – 150Hz

  حساسیت: ۹۵ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ابعاد ووفر:۲*۱۲ اینچ(۲*۳۰cm)

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT8PT
  ۶۰۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس مدل RT8PT شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۳۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۲۰ وات

  اندازه: ۲۵x25x54cm

  واکنش فرکانس: ۵۰Hz – 200Hz

  ابعاد ساب ووفر:۸ اینچ(۲۰cm)

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTE12AS
  ۴۷۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس کوچک و قدرتمند مدل RTE12AS شرکت ام تی ایکس امریکا(NEW)

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۰۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۵۰ وات

  قطر ووفر:”۱۲(۳۰cm)

  اندازه: ۳۶,۵x45x31,8cm

  واکنش فرکانس: ۲۳Hz – 300Hz

  حساسیت: ۹۲.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  وزن محصول: ۱۳Kg

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTF10AS
  ۴۳۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس کوچک و قدرتمند مدل RTF10AS شرکت ام تی ایکس امریکا(NEW)

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۹۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  قطر ووفر:”۱۰(۲۵cm)

  اندازه: ۳۴x48x13cm

  واکنش فرکانس: ۲۹Hz – 300Hz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  وزن محصول: ۱۰Kg

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTP12
  ۹۳۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس قدرتمند مدل RTP12 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  ساب باکس کلاسD

  حداکثر قدرت: ۶۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۲۰ وات

  قطر ووفر:”۱۲ (۳۰cm)

  ابعاد ساب باکس: ۴۳۰x460x430mm

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTP12x2
  ۱,۶۲۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس قدرتمند و حرفه ای مدل RTP12x2 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  ساب باکس کلاسD

  حداکثر قدرت: ۹۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  قطر ووفر:”۱۲*۲ (۲x30cm)

  ابعاد ساب باکس: ۴۳۰x785x430mm

 • ساب باکس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTP8x3
  ۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب باکس حرفه ای و قدرتمند مدل RTP8x3 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  ساب باکس کلاسD

  حداکثر قدرت: ۱۰۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۶۰ وات

  قطر ووفر:”۸*۳ (۲۰cm*3)

  ابعاد ساب باکس: ۳۳۳x820x313mm

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL12
  ۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل RFL12 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۹۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۶Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۲۳۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-RFL15
  ۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل RFL15 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۰۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۵۰۰ وات

  اندازه: ۱۵ اینچ ( ۳۸ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۶Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۲ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۲۴۵ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT12-04
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل RT12-04 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۷۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۸Hz – 200Hz

  حساسیت: ۹۲ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-RT15-04
  ۴۶۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل RT15-04 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۹۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  اندازه: ۱۵ اینچ ( ۳۸ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz – 200Hz

  حساسیت: ۹۲ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-S6512-44
  ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مربعی شکل پرقدرت مدل S6512-44 شرکت ام تی ایکس امریکا(NEW)

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۳.۲ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۷۶mm

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-T610S-44
  ۵۹۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل T610S-44 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۳۳Hz – 200Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۵۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-T612-44
  ۷۱۳,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل T612-44 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۳۳Hz – 200Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-T615-44
  ۹۲۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل T615-44 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  اندازه: ۱۵ اینچ ( ۳۸ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۶Hz – 200Hz

  حساسیت: ۹۱.۹ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-T812-44
  ۹۹۲,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل T812-44 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۳۲Hz – 200Hz

  حساسیت: ۹۲.۶ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-T815-44
  ۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل T815-44 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۱۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰۰ وات

  اندازه: ۱۵ اینچ ( ۳۸ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۳۲Hz – 200Hz

  حساسیت: ۹۵.۲ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-TR12-04
  ۲۳۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل TR12-04 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۳۲Hz – 200Hz

  حساسیت: ۹۰.۵ دسیبل

  مقاومت : ۴ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۶۰ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX612
  ۸۹۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل TX612 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۲۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۸۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۱.۳ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۴۲ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX615
  ۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل TX615 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۳۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۰۰۰ وات

  اندازه: ۱۵ اینچ ( ۳۸ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۰Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۴.۸ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۷۶ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX812
  ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل TX812 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۵۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۸۰۰ وات

  اندازه: ۱۲ اینچ ( ۳۰ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۶Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۸۵ میلیمتر

 • ساب ووفر ام تی ایکسMTX-AUDIO-TX815
  ۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مدل TX815 شرکت ام تی ایکس امریکا

  مشخصات:

  حداکثر قدرت: ۶۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰۰۰ وات

  اندازه: ۱۵ اینچ ( ۳۸ سانتیمتر)

  واکنش فرکانس: ۲۶Hz – 500Hz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  مقاومت : ۲ اهم

  ارتفاع نصب : ۲۰۰ میلیمتر