ساب ووفر_کدنس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • ساب ووفر_کدنس Cadence CM12D2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر_کدنس Cadence CM12D2

  ساب ووفر ۱۲ اینچی شرکت کدنس

  مشخصات ساب ووفر_کدنس Cadence CM12D2:

  قطر ووفر:۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  ارتفاع نصب: ۱۴۲ میلیمتر

  فرکانس:۲۵Hz_4200Hz

  حساسیت:۹۵db

  مقاومت: ۲ اهم

 • ساب ووفر_کدنس Cadence CV12D2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر_کدنس Cadence CV12D2

  ساب ووفر ۱۲ اینچی شرکت کدنس

  مشخصات ساب ووفر_کدنس Cadence CV12D2:

  قطر ووفر:۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵۰ وات

  ارتفاع نصب: ۱۴۲ میلیمتر

  فرکانس:۳۲Hz_800Hz

  حساسیت:۸۷dB

  مقاومت: ۲ اهم

 • ساب ووفر_کدنس Cadence PXW 12X4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر_کدنس Cadence PXW 12X4

  ساب ووفر ۱۲ اینچی شرکت کدنس

  مشخصات ساب ووفر_کدنس Cadence PXW 12X4:

  قطر ووفر: ۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰۰ وات

  ارتفاع نصب: ۱۴۰ میلیمتر

  فرکانس:۴۵Hz_4500Hz

  حساسیت:۹۴dB

  مقاومت: ۴ اهم

 • ساب ووفر_کدنس Cadence S2W15.v2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر_کدنس Cadence S2W15.v2

  ساب ووفر حرفه ای و قدرتمند ۱۵ اینچی شرکت کدنس

  مشخصات ساب ووفر_کدنس Cadence S2W15.v2:

  قطر ووفر: ۱۵ اینچ(۳۸ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۸۰۰ وات

  ارتفاع نصب: ۲۱۲ میلیمتر

  فرکانس:۲۵Hz_500Hz

  حساسیت:۹۴dB

  مقاومت: ۲ اهم