میدرنج_میدبیس ام تی ایکس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • میدرنج_میدبیس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTX108
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج حرفه ای ۱۰ اینچی (۲۵۰ میلیمتر) شرکت ام تی ایکس امریکا

  Made in USA –  میدبیس ساخته شده در امریکا

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد میدبیس می باشد

  قطر ۱۰ اینچی ( ۲۵ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵۰ وات

  واکنش فرکانس : ۷۰Hz – 4600Hz

  مقاومت : ۸ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۰۲ میلیمتر

  حساسیت: ۹۴ دسیبل

  توضیح : تنها میدرنج ها و مید بیس ها بصورت “تک” بسته بندی هستند و قیمتهای مذکور مربوط به یک عدد است.

 • میدرنج_میدبیس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTX128
  ۳۰۷,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج حرفه ای ۱۲ اینچی (۳۰۰ میلیمتر) شرکت ام تی ایکس امریکا

  Made in USA –  میدبیس ساخته شده در امریکا

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد میدبیس می باشد

  قطر ۱۲ اینچی ( ۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  واکنش فرکانس : ۶۶Hz – 5200Hz

  مقاومت : ۸ اهم

  ارتفاع نصب : ۱۱۷ میلیمتر

  حساسیت: ۹۶ دسیبل

  توضیح : تنها میدرنج ها و مید بیس ها بصورت “تک” بسته بندی هستند و قیمتهای مذکور مربوط به یک عدد است.

 • میدرنج_میدبیس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTX658
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج حرفه ای ۶.۵ اینچی (۱۶۵ میلیمتر) شرکت ام تی ایکس امریکا

  Made in USA –  میدبیس ساخته شده در امریکا

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد میدبیس می باشد

  قطر ۶.۵ اینچی ( ۱۶.۵ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۰۰ وات

  واکنش فرکانس : ۱۳۶Hz – 6500Hz

  مقاومت : ۸ اهم

  ارتفاع نصب : ۶۷ میلیمتر

  حساسیت: ۹۴ دسیبل

  توضیح : تنها میدرنج ها و مید بیس ها بصورت “تک” بسته بندی هستند و قیمتهای مذکور مربوط به یک عدد است.

 • میدرنج_میدبیس ام تی ایکسMTX-AUDIO-RTX88
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج حرفه ای ۸ اینچی (۲۰۰ میلیمتر) شرکت ام تی ایکس امریکا

  Made in USA –  میدبیس ساخته شده در امریکا

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد میدبیس می باشد

  قطر ۸ اینچی ( ۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۵۰ وات

  واکنش فرکانس : ۸۲Hz – 6000Hz

  مقاومت : ۸ اهم

  ارتفاع نصب : ۷۵ میلیمتر

  حساسیت: ۹۴ دسیبل

  توضیح : تنها میدرنج ها و مید بیس ها بصورت “تک” بسته بندی هستند و قیمتهای مذکور مربوط به یک عدد است.