آمپلی فایر_اوریون

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_اوریون Orion CB1000.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_اوریون Orion CB1000.4

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت اوریون

  مشخصات آمپلی فایر_اوریون Orion CB1000.4:

  حداکثر توان: ۱۰۰۰ وات

  توان اسمی در ۴ اهم: ۸۰*۴ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۱۲۰*۴ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۴۰*۲ وات

 • آمپلی فایر_اوریون Orion CB2000.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_اوریون Orion CB2000.4

  آمپلی فایر ۴ کانال حرفه ای شرکت اوریون

  مشخصاتآمپلی فایر_اوریون Orion CB2000.4:

  حداکثر توان: ۴۰۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۲۰۰۰ وات

  توان اسمی در ۴ اهم: ۱۵۰*۴ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۲۵۰*۴ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۵۰۰*۲ وات