آمپلی فایر_راکفورد

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford 500-1D
  ۷۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford 500-1D

  آمپلی فایر مونو کانال حرفه ای شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford 500-1D:

  آمپلی فایر مونو کلاس D

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۲۵۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان: ۵۰۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم:۳۱۲*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۵۸۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۹۶*۱۹۶*۶۱ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۳۱ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford 500X1D
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford 500X1D

  آمپلی فایر مونو کانال حرفه ای شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford 500X1D:

  آمپلی فایر مونو کلاس D

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان: ۵۰۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم:۳۳۳*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۶۴۷*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۱۶*۱۷۲*۵۰ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۳۱ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P1000X1BD
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P1000X1BD

  آمپلی فایر مونو کانال حرفه ای شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P1000X1BD:

  آمپلی فایر مونو کلاس BD

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان: ۱۰۰۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۴۹۱*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۸۷۴*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۱۴۳۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۳۷*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول:۵.۸۵ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P300X1
  ۶۲۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P300X1

  آمپلی فایر مونو کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P300X1:

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۲۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۲۶۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۴۴۴*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۵ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۵۰*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول:۴.۳ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P300X2
  ۸۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P300X2

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P300X2:

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۰۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۲۰*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۲۰۳*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۵ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۵۰*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول:۴.۳ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P400X4
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P400X4

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P400X4:

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۸۲*۴ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۱۳۷*۴ وات

  حداکثر توان در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۶۶*۲ وات

   

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۵ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۸۰*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول:۴.۸۹ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P500X1BD
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P500X1BD

  آمپلی فایر مونو کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P500X1BD:

  آمپلی فایر مونو کلاس BD

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۵۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان: ۵۰۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۲۲۴*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۴۱۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۷۸۷*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۸۰*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول:۴.۸۹ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P500X2
  ۱,۲۰۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P500X2

  آمپلی فایر ۲ کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P500X2:

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۲۲۳*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۳۶۵*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۵ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۳۷*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول:۵.۵۷ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford P600X4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford P600X4

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford P600X4:

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۷۵*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۵۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۰۰*۲ وات

  حداکثر توان: ۶۰۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۲۹*۴ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۲۱۱*۴ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۵ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۳۷*۱۹۷*۶۰ میلیمتر

  وزن محصول: ۵.۸۰ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford R150-2
  ۴۱۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford R150-2

  آمپلی فایر ۲ کانال حرفه ای شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford R150-2:

  آمپلی فایر دو کانال کلاس A/B

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۷۵*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۱۵۰*۱ وات

  حداکثر توان: ۱۵۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم:۵۷*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۸۵*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۹۳*۱۹۵*۶۱ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۴۵ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford R150X2
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford R150X2

  آمپلی فایر ۲ کانال حرفه ای شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford R150X2:

  آمپلی فایر دو کانال کلاس A/B

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۷۵*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۱۵۰*۱ وات

  حداکثر توان: ۱۵۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم:۶۱*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۹۴*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۸۵*۱۷۲*۵۰ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۹۹ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford R300X4
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford R300X4

  آمپلی فایر ۴ کانال حرفه ای شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford R300X4:

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس A/B

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۷۵*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  حداکثر توان: ۳۰۰ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۷۶*۴ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۳۵*۱۷۲*۵۰ میلیمتر

  وزن محصول:۳.۵۳ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T1000
  ۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T1000

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T1000:

  آمپلی فایر مونو کلاس BD

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم:۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۷۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۱۳۹۵*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم:۱۲۹۹*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۷۲۲*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۴۷*۲۰۷*۵۴۴ میلیمتر

  وزن محصول:۵.۵۳ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T1500
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T1500

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T1500:

  آمپلی فایر مونو کلاس BD

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۱۷۱۵*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۱۵۴۹*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۰۴۵*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۷۹*۲۰۷*۵۴۲ میلیمتر

  وزن محصول:۶.۵۰ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T2500
  ۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T2500

  آمپلی فایر مونو فوق حرفه ای و بسیار قدرتمند شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T2500:

  آمپلی فایر مونو کلاس BD

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۲۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۲۹۸۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۲۹۴۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۸۲۳*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۷۵ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۵۷*۲۰۷*۵۴۴ میلیمتر

  وزن محصول:۹.۸۴ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T400X2AD
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T400X2AD

  آمپلی فایر دو کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T400X2AD:

  آمپلی فایر دو کانال کلاس AD

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۴۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۲۲۳*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۲۴۸*۲ وات

  حداکثر توان در حالت پل زنی ۴ اهم: ۴۴۹*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۷۸*۱۰۸*۴۱ میلیمتر

  وزن محصول:۱.۳۱ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T400X4AD
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T400X4AD

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T400X4AD:

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس AD

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۲۸*۴ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۱۵۲*۴ وات

  حداکثر توان در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۹۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۱۱*۱۰۸*۴۱ میلیمتر

  وزن محصول:۱.۵۴ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T500-1BD
  ۱,۴۵۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T500-1BD

  آمپلی فایر مونو کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T500-1BD:

  آمپلی فایر مونو کانال کلاس BD

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۳۲۸*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۵۳۷*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۷۰۷*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۹۰*۲۰۷*۵۴۲ میلیمتر

  وزن محصول:۶.۰۷ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T500X1BR
  ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T500X1BR

  آمپلی فایر مونو کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T500X1BR:

  آمپلی فایر مونو کانال کلاس BR

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۷۵*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۲۰۱*۱ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۳۴۲*۱ وات

  حداکثر توان در ۱ اهم: ۵۴۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۲۲۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۱۱*۱۰۸*۴۱ میلیمتر

  وزن محصول:۱.۴ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_راکفورد Rockford T600-4
  ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_راکفورد Rockford T600-4

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت راکفورد 

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  مشخصات آمپلی فایر_راکفورد Rockford T600-4:

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۵۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۰۰*۲ وات

  کانالهای جلو

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۳۹*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۲۳۶*۲ وات

  کانالهای عقب

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۴۰*۲ وات

  حداکثر توان در ۲ اهم: ۲۳۶*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۷۹*۲۰۷*۵۴۲ میلیمتر

  وزن محصول:۵.۴۴ کیلوگرم