آمپلی فایر_پاوربیس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ACS-4120
  ۶۴۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ACS-4120

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس A/B شرکت پاوربیس امریکا

  مشخصات آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ACS-4120:

  توان اسمی در ۴ اهم: ۶۰*۴ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۱۲۰*۴ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۴۰*۲ وات

  حساسیت: ۱۰۰dB

  حداکثر مقاومت: ۴ اهم

  فرکانس: ۱۰Hz-50KHz

  ابعاد محصول: ۱۴.۸*۷.۱*۲ اینچ

 • آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 1500.1D
  ۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 1500.1D

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند کلاس D شرکت پاوربیس امریکا

  مشخصات آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 1500.1D:

  توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  توان اسمی در ۱ اهم: ۱۵۰۰*۱ وات

  حساسیت: ۸۰dB

  حداکثر مقاومت: ۴ اهم

  فرکانس: ۲۰Hz-250Hz

  ابعاد محصول: ۱۶.۶*۹.۴*۲.۳ اینچ

 • آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 300.2
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 300.2

  آمپلی فایر ۲ کانال کلاسA/B شرکت پاوربیس امریکا

  مشخصات آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 300.2:

  توان اسمی در ۴ اهم: ۷۵*۲ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۱۵۰*۲ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حساسیت: ۹۴dB

  فرکانس: ۲۰Hz-22KHz

  ابعاد محصول: ۹.۸*۸.۳*۲.۳ اینچ

 • آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 400.4
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 400.4

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس A/B شرکت پاوربیس امریکا

  مشخصات آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 400.4:

  توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰*۴ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۰۰*۲ وات

  حساسیت: ۹۴dB

  فرکانس: ۲۰Hz-22KHz

  ابعاد محصول: ۱۲*۸.۳*۲.۳ اینچ

 • آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 700.5
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 700.5

  آمپلی فایر ۵ کانال کلاس A/B شرکت پاوربیس امریکا

  مشخصات آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass ASA3 700.5:

  توان اسمی در ۴ اهم: ۵۰*۴ +۲۰۰*۱ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۱۰۰*۴+۴۰۰*۱ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۲۰۰*۲+۴۰۰*۱ وات

  حساسیت: ۹۴dB

  حداکثر مقاومت: ۴ اهم

  فرکانس: ۲۰Hz-22KHz

  ابعاد محصول: ۱۶.۸*۸.۳*۲.۳ اینچ

 • آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass XMA-5900IR
  ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass XMA-5900IR

  آمپلی فایر ۵ کانال حرفه ای و قدرتمند کلاس D شرکت پاوربیس امریکا

  مشخصات آمپلی فایر_پاوربیس PowerBass XMA-5900IR:

  توان اسمی در ۴ اهم: ۱۰۰*۴+۵۰۰*۱ وات

  توان اسمی در ۲ اهم: ۲۰۰*۴+۸۰۰*۱ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۴۰۰*۲+۵۰۰*۱ وات

  حساسیت: ۹۰dB

  حداکثر مقاومت: ۴ اهم

  فرکانس: ۱۰Hz-40KHz

  ابعاد محصول: ۱۴.۷*۷.۱*۲ اینچ