آمپلی فایر_کدنس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_کدنس Cadence Q10001D
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence Q10001D

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence Q10001D:

  آمپلی فایر مونو بلاک D

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۶۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۳۵۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۷۲*۱۸۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۸۰ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_کدنس Cadence Q1202
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence Q1202

  آمپلی فایر دو کانال شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence Q1202:

  آمپلی فایر دو کانال کلاس AB

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۶۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۹۰*۲ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم:۱۳۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۲۸۴*۱۸۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۱.۷۷ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_کدنس Cadence Q2404
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence Q2404

  آمپلی فایر ۴ کانال شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence Q2404:

  آمپلی فایر ۴ کانال کلاس AB

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۶۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۶۰*۲+۹۰*۲ وات

  حداکثر توان در ۴ اهم: ۱۳۰*۱+۶۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۲۲*۱۸۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۲۲ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_کدنس Cadence Q3001D
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence Q3001D

  آمپلی فایر مونو شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence Q3001D:

  آمپلی فایر مونو بلاک D

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۳۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۴۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۰۲*۱۸۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۲ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_کدنس Cadence Q5001D
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence Q5001D

  آمپلی فایر مونو شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence Q5001D:

  آمپلی فایر مونو بلاک D

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۳۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۲۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۳۲*۱۸۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۳۰ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_کدنس Cadence QR1000.1
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence QR1000.1

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence QR1000.1:

  آمپلی فایر مونو بلاک D

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۶۵۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۴۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۱۰*۱۶۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۵۰ کیلوگرم

 • آمپلی فایر_کدنس Cadence QR2000.1
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی فایر_کدنس Cadence QR2000.1

  آمپلی فایر مونو حرفه ای و قدرتمند شرکت کدنس سری Q

  گارانتی ۱ ساله شرکت کدنس

  مشخصات آمپلی فایر_کدنس Cadence QR2000.1:

  آمپلی فایر مونو بلاک D

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۲۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۲۵۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۸۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  ابعاد آمپلی فایر: ۴۵۰*۱۶۰*۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۴.۳۶ کیلوگرم