اکسسوری(تجهیزات جانبی)

خازن

دزدگیر

دوربین دنده عقب_مانیتور

پروسسور