بلندگو بیضی ماشین_اوریون

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion CO69
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion CO69

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت اوریون

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion CO69:

  سایز ووفر: ۹*۶ اینچ

  حداکثر توان: ۱۷۵*۲ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰*۲ وات

  مقاومت: ۴ اهم

 • بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion CO693
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion CO693

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت اوریون

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion CO693:

  سایز ووفر: ۹*۶ اینچ

  حداکثر توان: ۲۰۰*۲ وات

  RMS توان اسمی: ۸۰*۲ وات

  مقاومت: ۴ اهم

 • بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion ZTC-692
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion ZTC-692

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت اوریون

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion ZTC-692:

  سایز ووفر: ۹*۶ اینچ

  حداکثر توان: ۲۲۵*۲ وات

  RMS توان اسمی: ۹۰*۲ وات

  مقاومت: ۴ اهم

 • بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion ZTC-693
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion ZTC-693

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت اوریون

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_اوریون Orion ZTC-693:

  سایز ووفر: ۹*۶ اینچ

  حداکثر توان: ۲۵۰*۲ وات

  RMS توان اسمی: ۱۰۰*۲ وات

  مقاومت: ۴ اهم