بلندگو بیضی ماشین_راکفورد

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford P1692
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford P1692

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford P1692:

  قطر ووفر: ۹*۶ اینچ

  قطر توییتر:۱۹میلیمتر(۰.۷۵ اینچ)

  فرکانس : ۶۰Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۱۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۵ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۷۸ میلیمتر

  وزن محصول:۳.۹۹ کیلوگرم

 • بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford P1694
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford P1694

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford P1694:

  قطر ووفر: ۹*۶ اینچ

  قطر توییتر:۱۹.۰میلیمتر(۰.۷۵ اینچ)

  فرکانس : ۶۰Hz – 24kHz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۵۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۷۸ میلیمتر

  وزن محصول:۳.۹۹ کیلوگرم

 • بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford R169X2
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford R169X2

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford R169X2:

  قطر ووفر: ۹*۶ اینچ

  قطر توییتر:۱۲.۷میلیمتر(۰.۵ اینچ)

  فرکانس : ۴۸Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۱۳۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۵ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۷۲.۴ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۸۱ کیلوگرم

 • بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford R169X3
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford R169X3

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford R169X3:

  قطر ووفر: ۹*۶ اینچ

  قطر توییتر:۱۲.۷میلیمتر(۰.۵ اینچ)

  فرکانس : ۴۷Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۱۳۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۵ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۷۲.۴ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۹۹ کیلوگرم

 • بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford T1692
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford T1692

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford T1692:

  قطر ووفر: ۹*۶ اینچ

  قطر توییتر:۲۵.۴میلیمتر(۱ اینچ)

  فرکانس : ۵۰Hz – 22kHz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۸۷ میلیمتر

  وزن محصول:۵.۷۲ کیلوگرم

 • بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford T1693
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford T1693

  بلندگو ۹*۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو بیضی ماشین_راکفورد Rockford T1693:

  قطر ووفر: ۹*۶ اینچ

  قطر توییتر:۲۵.۴میلیمتر(۱ اینچ)

  فرکانس : ۵۰Hz – 22kHz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۸۷ میلیمتر

  وزن محصول:۵.۷۲ کیلوگرم