بلندگو گرد ماشین-مسیو

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX4

  بلندگوی گرد با کیفیت و قدرتمند شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX4:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاع نصب:۵۶mm

  حداکثر توان : ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  فرکانس: ۸۰Hz – 20kHz

  حساسیت: ۸۷dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX5
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX5

  بلندگوی گرد قدرتمند و باکیفیت شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX5:

  ابعاد: ۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاع نصب:۵۷mm

  حداکثر توان : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰ وات

  فرکانس: ۷۲Hz – 20kHz

  حساسیت: ۹۲dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX6

  بلندگوی گرد قدرتمند و باکیفیت شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات بلندگو گرد ماشین-مسیو MASSIVE AUDIO FX6:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاع نصب:۶۳mm

  حداکثر توان: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۵ وات

  فرکانس: ۵۸Hz – 20kHz

  حساسیت: ۹۰dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیوMASSIVE-AUDIO-LX4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد با کیفیت مدل LX4 شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ابعاد: ۴ اینچ (۱۰cm)

  ارتفاع نصب:۵۶mm

  حداکثر قدرت : ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰ وات

  واکنش فرکانس: ۸۰Hz – 20kHz

  حساسیت: ۸۷dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیوMASSIVE-AUDIO-LX5
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد قدرتمند مدل LX5 شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ابعاد: ۵ اینچ (۱۳cm)

  ارتفاع نصب:۵۷mm

  حداکثر قدرت : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰ وات

  واکنش فرکانس: ۷۲Hz – 20kHz

  حساسیت: ۹۲dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیوMASSIVE-AUDIO-LX6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد قدرتمند مدل LX6 شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاع نصب:۶۳mm

  حداکثر قدرت : ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۵ وات

  واکنش فرکانس: ۵۸Hz – 20kHz

  حساسیت: ۹۰dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیوMASSIVE-AUDIO-MX65
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد با کیفیت مدل MX65 شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاع نصب:۶۳mm

  حداکثر قدرت : ۲۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰ وات

  واکنش فرکانس: ۶۰Hz – 20kHz

  حساسیت: ۹۰dB

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین-مسیوMASSIVE-AUDIO-P65X
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگوی گرد حرفه ای و قدرتمند مدل P65X شرکت مسیو  امریکا

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ابعاد: ۶.۵ اینچ (۱۶.۵cm)

  ارتفاع نصب:۷۷.۵mm

  حداکثر قدرت : ۲۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۲۰ وات

  واکنش فرکانس: ۱۰۰Hz – 22kHz

  حساسیت: ۹۶dB

  مقاومت : ۴ اهم