بلندگو گرد ماشین_راکفورد

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford P1650
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford P1650

  بلندگو ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford P1650:

  قطر ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶۵ میلیمتر)

  قطر توییتر:۲۰میلیمتر(۰.۷۵ اینچ)

  فرکانس : ۴۵Hz – 20kHz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۱۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۵۷ میلیمتر

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford P1675
  ۳۳۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford P1675

  بلندگو ۶.۷۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford P1675:

  قطر ووفر: ۶.۷۵ اینچ

  قطر توییتر:۱۹.۰میلیمتر(۰.۷۵ اینچ)

  فرکانس : ۶۵Hz – 22kHz

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۲۲۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۱۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۵۵ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۸۱ کیلوگرم

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R142
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R142

  بلندگو ۴ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R142:

  قطر ووفر: ۴ اینچ(۱۰ سانتیمتر)

  قطر توییتر:۱۲.۷ میلیمتر

  فرکانس : ۱۰۰Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۸۵.۵ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  وزن محصول:۱.۵۴ کیلوگرم

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R165S
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R165S

  بلندگو ۶.۷۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R165S:

  قطر ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  قطر توییتر:۱۳ میلیمتر

  فرکانس : ۶۰Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۵۰.۱ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۲۶ کیلوگرم

   

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R1675
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R1675

  بلندگو ۶.۷۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford R1675:

  قطر ووفر: ۶.۷۵ اینچ(۱۷ سانتیمتر)

  قطر توییتر:۱۹ میلیمتر

  فرکانس : ۴۸Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۸۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۶۴ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۰۴ کیلوگرم

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T165
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T165

  بلندگو ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T165:

  قطر ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  قطر توییتر:۲۵.۴ میلیمتر

  فرکانس : ۶۵Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۱۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۴۹ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۶۸ کیلوگرم

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T1650
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T1650

  بلندگو ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T1650:

  قطر ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  قطر توییتر:۲۵.۴ میلیمتر

  فرکانس : ۴۴Hz – 20000Hz

  حساسیت: ۸۸ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۱۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۵ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۶۴ میلیمتر

 • بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T1652
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T1652

  بلندگو ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_راکفورد Rockford T1652:

  قطر ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  قطر توییتر:۲۷.۹ میلیمتر

  فرکانس : ۵۵Hz – 22000Hz

  حساسیت: ۸۹ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۱۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۵ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع برش:۶۴ میلیمتر

  وزن محصول:۳.۷۲ کیلوگرم