بلندگو گرد ماشین_کدنس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence QR422
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence QR422

  بلندگو گرد ۱۰ سانتیمتری شرکت کدنس

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence QR422:

  قطر ووفر: ۴ اینچ(۱۰ سانتیمتر)

  قطر توییتر : ۰.۵ اینچ(۱۲.۷ میلیمتر)

  حداکثر قدرت: ۲ عدد ۱۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۸۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس:  ۸۰Hz – 20000Hz

  حساسیت : ۸۸ دسیبل

  ارتفاع نصب: ۴۸ میلیمتر

 • بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence QR652
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence QR652

  بلندگو گرد ۱۶.۵ سانتیمتری شرکت کدنس

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence QR652:

  قطر ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  قطر توییتر : ۰.۵ اینچ(۱۲.۷ میلیمتر)

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۲۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  واکنش فرکانس:  ۶۰Hz – 20000Hz

  حساسیت : ۹۰ دسیبل

  ارتفاع نصب: ۶۵ میلیمتر

 • بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO102CX
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO102CX

  بلندگو گرد ۲۵ سانتیمتری(۱۰ اینچی) شرکت کدنس سری XENITH

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO102CX:

  قطر ووفر:۲۵ سانتیمتر

  ارتفاع نصب: ۹۹ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۲۵۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۴ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۵۰Hz – 20000hz

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO62CX
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO62CX

  بلندگو گرد ۱۶.۵ سانتیمتری(۶.۵ اینچی) شرکت کدنس سری XENITH

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO62CX:

  قطر ووفر:۱۶.۵ سانتیمتر

  ارتفاع نصب:۸۱ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۱۵۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۳ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۱۲۲Hz – 20000hz

  مقاومت : ۴ اهم

 • بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO82CX
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO82CX

  بلندگو گرد ۲۰ سانتیمتری(۸ اینچی) شرکت کدنس سری XENITH

  مشخصات بلندگو گرد ماشین_کدنس Cadence XPRO82CX:

  قطر ووفر:۲۰ سانتیمتر

  ارتفاع نصب: ۹۰ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۲۰۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۵ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۵۵Hz – 20000hz

  مقاومت : ۴ اهم