توییتر_مسیو

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • توییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-T35
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  توییتر حرفه ای شرکت مسیو مدل T35

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  قیمت درج شده در سایت برای ۲ عدد از این توییتر می باشد. 

  مشخصات:

  حداکثر توان خروجی: ۱۲۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۳۰ وات

  قطر توییتر : ۲۵ میلیمتر(۱ اینچ)

  راندمان : ۱۰۰ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۴K – 22kHz

  مقاومت : ۴ اهم

 • سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO CT6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO CT6

  سوپرتوییتر باکیفیت شرکت مسیو 

  Made in U.S.A

  مشخصات سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO CT6:

  Peak حداکثر توان : ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۶۰ وات

  قطر توییتر : ۲۵ میلیمتر(۱ اینچ)

  حساسیت : ۱۰۷dB

  واکنش فرکانس: ۴KHz – 22KHz

  مقاومت : ۸ اهم

 • سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO MT1
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو 

  Made in U.S.A

  مشخصات سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO MT1:

  Peak حداکثر توان : ۷۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۷۵ وات

  قطر توییتر : ۳۵ میلیمتر(۱.۳۷۵ اینچ)

  حساسیت : ۱۱۸dB

  واکنش فرکانس: ۲۰۰۰Hz – 28KHz

  مقاومت : ۴ اهم

 • سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT 220TI
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو 

  Made in U.S.A

  مشخصات سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT 220TI:

  Peak حداکثر توان : ۳۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۵ وات

  قطر توییتر : ۳۵ میلیمتر(۱.۳۷۵ اینچ)

  حساسیت : ۱۱۰dB

  واکنش فرکانس: ۸۰۰Hz – 20KHz

  مقاومت : ۸ اهم

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر توییتر می باشد. 

 • سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT250
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT250

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو 

  Made in U.S.A

  مشخصات سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT250:

  Peak حداکثر توان : ۱۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰ وات

  قطر توییتر : ۵۰ میلیمتر(۲ اینچ)

  حساسیت : ۱۰۷dB

  واکنش فرکانس: ۲۰۰Hz – 6KHz

  مقاومت : ۸ اهم

 • سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT400
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT400

  سوپرتوییتر حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو 

  Made in U.S.A

  مشخصات سوپرتوییتر_مسیو MASSIVE AUDIO PAT400:

  Peak حداکثر توان : ۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰۰ وات

  قطر توییتر : ۵۰ میلیمتر(۲ اینچ)

  حساسیت : ۱۱۶dB

  واکنش فرکانس: ۳۰۰Hz – 7KHz

  مقاومت : ۸ اهم

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر توییتر می باشد. 

 • سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-CT4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو مدل CT4

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر تیوتر می باشد. 

  مشخصات:

  حداکثر توان خروجی: ۱۲۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۳۰ وات

  قطر توییتر : ۲۵.۵ میلیمتر

  راندمان : ۱۰۰ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۳KHz – 25KHz

  مقاومت : ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۷۱mm

 • سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-PAT-200
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو مدل PAT-200

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر تیوتر می باشد. 

  مشخصات:

  حداکثر توان خروجی: ۵۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۱۰۰ وات

  قطر توییتر : ۵۰ میلیمتر(۲ اینچ)

  راندمان : ۱۱۱ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۵۰۰Hz – 20KHz

  مقاومت : ۸ اهم

   

 • سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-PAT-3
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-PAT-3

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  مشخصات سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-PAT-3:

  حداکثر توان خروجی: ۱۲۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۳۰ وات

  قطر توییتر : ۲۵ میلیمتر(۱ اینچ)

  راندمان : ۱۰۸ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۱.۵K – 20KHz

  مقاومت : ۸ اهم

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد بهمراه هورن می باشد. 

 • سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-PAT-300
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو مدل PAT-300

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر تیوتر می باشد. 

  مشخصات:

  حداکثر توان خروجی: ۵۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۱۰۰ وات

  قطر توییتر : ۵۰ میلیمتر(۲ اینچ)

  راندمان : ۱۱۱ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۵۰۰Hz – 20KHz

  مقاومت : ۸ اهم

 • سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-T40
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو مدل T40

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر تیوتر می باشد. 

  مشخصات:

  حداکثر توان خروجی: ۱۲۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۳۰ وات

  قطر توییتر : ۴۰ میلیمتر

  راندمان : ۱۰۰ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۴K – 22kHz

  مقاومت : ۴ اهم

 • سوپرتوییتر_مسیوMASSIVE-AUDIO-T50
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  سوپرتوییتر حرفه ای شرکت مسیو مدل T50

  Made in U.S.A

  گارانتی شرکتی

  قیمت درج شده در سایت برای یک عدد از این سوپر تیوتر می باشد. 

  مشخصات:

  حداکثر توان خروجی: ۳۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۶۰ وات

  قطر توییتر : ۴۵ میلیمتر

  راندمان : ۱۰۷ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۳K – 22kHz

  مقاومت : ۸ اهم