خازن_پالس آئودیو

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ1F
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ1F

  خازن ۱.۵ فارادی شرکت پالس آئودیو

  مشخصات خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ1F:

  حجم خازن: ۱.۵F

  دمای کاری: ۴۰- تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد

  حدکثر ولتاژ: ۲۴ ولت

  رله برای خاموش کردن اتومات

  ابعاد محصول: ۸۹x225mm

 • خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ2F
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ2F

  خازن ۲.۵ فارادی شرکت پالس آئودیو

  مشخصات خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ2F:

  حجم خازن: ۲.۵F

  دمای کاری: ۴۰- تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد

  حدکثر ولتاژ: ۲۴ ولت

  رله برای خاموش کردن اتومات

  ابعاد محصول: ۱۰۰x230mm

 • خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ8BC
  ۳۷۴,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ8BC

  خازن حرفه ای ۸ فارادی شرکت پالس آئودیو

  مشخصات خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ8BC:

  حجم خازن: ۸F

  دمای کاری: ۴۰- تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد

  حدکثر ولتاژ: ۲۴ ولت

  رله برای خاموش کردن اتومات

 • خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ8F
  ۴۶۶,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ8F

  خازن حرفه ای ۸ فاراد هیبریدی شرکت پالس آئودیو

  مشخصات خازن_پالس آئودیو Pulse Audio PCZ8F:

  حجم خازن: ۸F

  دمای کاری: ۴۰- تا ۱۰۵ درجه سانتیگراد

  حدکثر ولتاژ: ۲۴ ولت

  رله برای خاموش کردن اتومات