ساب باکس_ساب ووفر مسیو

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • ساب ووفر مسیوMASSIVE AUDIO SUMMO84
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر مسیوMASSIVE AUDIO SUMMO84

  ساب ووفر ۸ اینچی شرکت مسیو

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر مسیوMASSIVE AUDIO SUMMO84 سری SUMMO

  قطر ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۹۱ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۲*۱۲*۹ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-GORDO121
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۲ اینچی فوق حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو مدل GORDO151 

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری GORDO

  قطر ووفر: ۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۶۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰۰ وات

  مقاومت: ۱ اهم

  حساسیت: ۱۰۱.۱ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۸*۱۸*۱۴ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-GORDO151
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۵ اینچی فوق حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو مدل GORDO151 

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری GORDO

  قطر ووفر: ۱۵ اینچ(۳۸ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۶۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰۰ وات

  مقاومت: ۱ اهم

  حساسیت: ۱۰۲.۲ دسیبل

  ابعاد باکس: ۲۰*۲۰*۱۵ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-GORDO181
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۸ اینچی فوق حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو مدل GORDO181 

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری GORDO

  قطر ووفر: ۱۸ اینچ(۴۶ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۶۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰۰ وات

  مقاومت: ۱ اهم

  حساسیت: ۱۰۴.۳ دسیبل

  ابعاد باکس: ۲۲*۲۲*۱۸ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-GTX122
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۲ اینچی شرکت مسیو مدل GTX122

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری GTX

  قطر ووفر: ۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰۰ وات

  مقاومت: ۲ اهم

  حساسیت: ۸۸.۶ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۶*۱۶*۱۴ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-GTX124
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۲ اینچی شرکت مسیو مدل GTX124

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری GTX

  قطر ووفر: ۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۸۷.۹ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۶*۱۶*۱۴ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-GTX154
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۵ اینچی شرکت مسیو مدل GTX154

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری GTX

  قطر ووفر: ۱۵ اینچ(۳۸ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۷۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۸۸.۱ دسیبل

  ابعاد باکس: ۲۴*۱۵*۲۰ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-HIPPO152
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۵ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو مدل HIPPO152

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری HIPPO

  قطر ووفر: ۱۵ اینچ(۳۸ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۴۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰۰۰ وات

  مقاومت: ۲ اهم

  حساسیت: ۹۷.۹ دسیبل

  ابعاد باکس: ۲۰*۲۲*۱۶ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-HIPPO84
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۸ اینچی شرکت مسیو مدل HIPPO84

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری HIPPO

  قطر ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۸۸.۲۷ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۰*۱۴*۱۴ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-MMA104
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۰ اینچی شرکت مسیو مدل MMA104

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری MMA

  قطر ووفر: ۱۰ اینچ(۲۵ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۸۸.۳ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۳*۱۴*۱۳ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-MMA124
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۲ اینچی شرکت مسیو مدل MMA124

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری MMA

  قطر ووفر: ۱۲ اینچ(۳۰ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۱۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۵۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۸۸.۸ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۶*۱۶*۱۴ اینچ

 • ساب ووفر مسیوMASSIVE-AUDIO-SUMMO154
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  ساب ووفر ۱۵ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت مسیو مدل SUMMO154

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  ساب ووفر شرکت مسیو سری SUMMO

  قطر ووفر: ۱۵ اینچ(۳۸ سانتیمتر)

  حداکثر قدرت: ۳۰۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۵۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  حساسیت: ۹۶ دسیبل

  ابعاد باکس: ۱۶*۱۶*۲۵ اینچ