کامپوننت_مسیو

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-LK6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت شرکت مسیو مدل LK6

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری LK

  قطر اسپیکر: ۶.۵ اینچ(۱۶ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۰mm

  فرکانس: ۵۸Hz – 20KHz

  حساسیت: ۹۰.۴ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۸۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۶.۳cm

 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-MK5
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت شرکت مسیو مدل MK5

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری MK

  قطر اسپیکر: ۵.۲۵ اینچ(۱۳ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۵mm

  فرکانس: ۶۰Hz – 20KHz

  حساسیت: ۹۳ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۲۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۳۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۴.۷cm

 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-MK6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت شرکت مسیو مدل MK6

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری MK

  قطر اسپیکر: ۶.۵ اینچ(۱۶ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۵mm

  فرکانس: ۵۰Hz – 20KHz

  حساسیت: ۹۳ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۵۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۶.۳cm

 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-PK6S
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت شرکت مسیو مدل PK6S

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری PK

  قطر اسپیکر: ۶.۵ اینچ(۱۶ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۵mm

  فرکانس: ۱۰۰Hz – 20KHz

  حساسیت: ۱۰۰ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۵cm

 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-RK6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت حرفه ای شرکت مسیو مدل RK6

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری RK

  قطر اسپیکر: ۶.۵ اینچ(۱۶ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۸mm

  فرکانس: ۶۵Hz – 20KHz

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۲۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۷.۴cm

 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-XK6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت حرفه ای شرکت مسیو مدل XK6

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری XK

  قطر اسپیکر: ۶.۵ اینچ(۱۶ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۸mm

  فرکانس: ۴۰Hz – 20KHz

  حساسیت: ۹۰.۳ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰۰ وات

  مقاومت: ۳.۶ اهم

  ارتفاع نصب: ۶.۸۵cm

 • کامپوننت_مسیوMASSIVE-AUDIO-ZK6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت حرفه ای شرکت مسیو مدل ZK6

  Made in U.S.A

  مشخصات:

  کامپوننت شرکت مسیو سری ZK

  قطر اسپیکر: ۶.۵ اینچ(۱۶ سانتیمتر)

  قطر توییتر: ۲۵mm

  فرکانس: ۵۰Hz – 20KHz

  حساسیت: ۹۳ دسیبل

  حداکثر قدرت: ۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۰۰ وات

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب: ۶.۵cm