میدرنج_اوریون

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • میدرنج_اوریون Orion CM65
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CM65

  میدرنج ۶.۵ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CM65:

  سایز ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵۰ وات

  حساسیت: ۹۶.۶۷dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion CM655DC
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CM655DC

  میدرنج ۶.۵ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CM655DC :

  سایز ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۵۰ وات

  حساسیت: ۹۶.۷۲dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion CM85
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CM85

  میدرنج ۸ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CM85:

  سایز ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  حساسیت: ۹۷.۴dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion CM855DC
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CM855DC

  میدرنج ۸ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CM855DC :

  سایز ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  حساسیت: ۹۷.۲۲dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion CSB84
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CSB84

  میدرنج ۸ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CSB84:

  سایز ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۵۶۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۸۰ وات

  حساسیت: ۱۰۰.۷dB

  فرکانس: ۴۶۰HZ-10KHZ

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion CT-M6
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CT-M6

  میدرنج ۶ اینچی شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CT-M6:

  سایز ووفر: ۶ اینچ(۱۵ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۱۵۰ وات

  حساسیت: ۹۴.۱dB

  فرکانس: ۸۱HZ-15KHZ

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion CT-M8
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion CT-M8

  میدرنج ۸ اینچی شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion CT-M8:

  سایز ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۴۵۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲۲۵ وات

  حساسیت: ۹۵.۰۹dB

  فرکانس: ۸۵HZ-12KHZ

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion XSM655SL
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion XSM655SL

  میدرنج ۶.۵ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion XSM655SL:

  سایز ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۰۰ وات

  حساسیت: ۹۷.۲dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion XTH84F
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion XTH84F

  میدرنج ۸ اینچی فوق حرفه ای و بسیار قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion XTH84F:

  سایز ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۷۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۵۰ وات

  حساسیت: ۹۸.۴dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion XTX654
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion XTX654

  میدرنج ۶.۵ اینچی حرفه ای و قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion XTX654:

  سایز ووفر: ۶.۵ اینچ(۱۶.۵ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۷۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۳۵۰ وات

  حساسیت: ۹۷.۰dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.

 • میدرنج_اوریون Orion XTX854
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_اوریون Orion XTX854

  میدرنج ۸ اینچی فوق حرفه ای و بسیار قدرتمند شرکت اوریون

  مشخصات میدرنج_اوریون Orion XTX854:

  سایز ووفر: ۸ اینچ(۲۰ سانتیمتر)

  حداکثر توان: ۸۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۴۰۰ وات

  حساسیت: ۹۸.۴dB

  مقاومت: ۴ اهم

  توجه: قیمت درج شده برای یک عدد میدرنج می باشد.