میدرنج_کدنس

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • میدرنج_کدنس Cadence PXM 6X
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_کدنس Cadence PXM 6X

  میدرنج ۱۶.۵ سانتیمتری(۶ اینچی) شرکت کدنس سری PRO-X

  مشخصات میدرنج_کدنس Cadence PXM 6X:

  قطر میدرنج: ۱۶.۵ سانتیمتر

  ارتفاع نصب: ۷۶ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۱۰۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۲ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۸۳Hz – 13000Hz

  مقاومت : ۴ اهم

 • میدرنج_کدنس Cadence PXM 8X
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_کدنس Cadence PXM 8X

  میدرنج ۲۰ سانتیمتری(۸ اینچی) شرکت کدنس سری PRO-X

  مشخصات میدرنج_کدنس Cadence PXM 8X:

  قطر میدرنج: ۲۰ سانتیمتر

  ارتفاع نصب: ۸۶ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۱۵۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۴ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۸۷Hz – 7500Hz

  مقاومت : ۴ اهم

 • میدرنج_کدنس Cadence XM 64MBI
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_کدنس Cadence XM 64MBI

  میدرنج ۱۶.۵ سانتیمتری(۶.۵ اینچی) شرکت کدنس سری XENITH

  مشخصات میدرنج_کدنس Cadence XM 64MBI:

  قطر میدرنج:۱۶.۵ سانتیمتر

  ارتفاع نصب:۷۷ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۱۰۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۵ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۸۴Hz – 13000hz

  مقاومت : ۴ اهم

 • میدرنج_کدنس Cadence XM 84MBI
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  میدرنج_کدنس Cadence XM 84MBI

  میدرنج ۲۰ سانتیمتری(۸ اینچی) شرکت کدنس سری XENITH

  مشخصات میدرنج_کدنس Cadence XM 84MBI:

  قطر میدرنج:۲۰ سانتیمتر

  ارتفاع نصب:۹۲ میلیمتر

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی : ۱۵۰ وات

  حساسیت (کارایی) : ۹۷ دسیبل

  واکنش فرکانس : ۸۵Hz – 12000hz

  مقاومت : ۴ اهم