کامپوننت_راکفورد

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • کامپوننت_راکفورد Rockford P152-S
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford P152-S

  کامپونت ۵.۲۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford P152-S:

  حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۵۰ وات

  حساسیت : ۸۷ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۷۰Hz – 22000Hz

  قطر خارجی: ۱۳۰ میلیمتر(۵.۲۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۴۷ میلیمتر

  وزن محصول:۲.۴۹ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford P16-S
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford P16-S

  کامپونت  قدرتمند ۶ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford P16-S:

  حداکثر قدرت: ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۶۰ وات

  حساسیت : ۸۷.۲ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۶۰Hz – 22000Hz

  قطر خارجی: ۱۵۰ میلیمتر(۶ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۴۹ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۸۳ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford P165-S
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford P165-S

  کامپونت  قدرتمند ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford P165-S:

  حداکثر قدرت: ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۶۰ وات

  حساسیت : ۸۷.۲ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۶۰Hz – 22000Hz

  قطر خارجی: ۱۶۵ میلیمتر(۶.۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۴۹ میلیمتر

  وزن محصول: ۲.۸۸ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford P165-SE
  ۶۱۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford P165-SE

  کامپونت  ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford P165-SE:

  حداکثر قدرت: ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۶۰ وات

  حساسیت : ۸۸ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۴۳Hz – 20000Hz

  قطر خارجی: ۱۶۵ میلیمتر(۶.۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۵۷ میلیمتر

 • کامپوننت_راکفورد Rockford P165-SI
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford P165-SI

  کامپونت ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford P165-SI:

  حداکثر قدرت: ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۶۰ وات

  حساسیت : ۸۸ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۴۴Hz – 20000Hz

  قطر خارجی: ۱۶۵ میلیمتر(۶.۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۵۷ میلیمتر

 • کامپوننت_راکفورد Rockford T152-S
  ۶۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford T152-S

  کامپونت قدرتمند ۵.۲۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford T152-S:

  حداکثر قدرت: ۳۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۷۵ وات

  حساسیت : ۸۷ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۶۵Hz – 20000Hz

  قطر خارجی: ۱۳۰ میلیمتر(۵.۲۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۵۲ میلیمتر

  وزن محصول: ۳.۳۵ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford T165-S
  ۷۹۵,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford T165-S

  کامپونت قدرتمند ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford T165-S:

  حداکثر قدرت: ۲۴۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۸۰ وات

  حساسیت : ۸۶ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۶۰Hz – 22000Hz

  قطر خارجی: ۱۶۵ میلیمتر(۶.۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۴۹ میلیمتر

  وزن محصول: ۳.۹۴ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford T1675-S
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford T1675-S

  کامپونت قدرتمند ۶.۷۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford T1675-S:

  حداکثر قدرت: ۴۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۱۰۰ وات

  حساسیت : ۸۹ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۵۵Hz – 22000Hz

  قطر خارجی: ۱۷۱ میلیمتر(۶.۷۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۶۴ میلیمتر

  وزن محصول: ۴.۸۵ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford T3652-S
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford T3652-S

  کامپونت حرفه ای و قدرتمند ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford T3652-S:

  حداکثر قدرت: ۵۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۱۲۵ وات

  حساسیت : ۸۷.۵ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz – 30000Hz

  قطر خارجی: ۱۶۵ میلیمتر(۶.۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۷۱ میلیمتر

  وزن محصول: ۴.۵۱ کیلوگرم

 • کامپوننت_راکفورد Rockford T4652-S
  ۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  کامپوننت_راکفورد Rockford T4652-S

  کامپونت فوق حرفه ای و بسیار قدرتمند ۶.۵ اینچی شرکت راکفورد

  مشخصات کامپوننت_راکفورد Rockford T4652-S:

  حداکثر قدرت: ۶۰۰ وات

  RMS توان اسمی: ۲ عدد ۱۵۰ وات

  حساسیت : ۸۹ دسیبل

  واکنش فرکانس: ۴۰Hz – 30000Hz

  قطر خارجی: ۱۶۵ میلیمتر(۶.۵ اینچ)

  قطر توییتر: ۲۵.۴ میلیمتر(۱ اینچ)

  مقاومت: ۴ اهم

  ارتفاع نصب:۷۱ میلیمتر

  وزن محصول: ۵.۵۳ کیلوگرم